OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcom sa riadia podľa stanovených podmienok, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. 

PREDAJCA

PROMEES s.r.o.

Rozkvet 2029/52

01708 Považská Bystrica 

 

ZASIELAME TOVAR NA SLOVENSKO AJ DO ČR 

 

Potvrdenie objednávky

Objednávka je potvrdená automaticky odoslaným e-mailom. Tento e-mail Vám musí prísť ihneď obratom, inak objednávka nie je správne odoslaná. O jej odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom. Objednávka je platná iba vtedy, pokiaľ kupujúci uvedie úplné a pravdivé údaje do svojej objednávky. Pri zistení nezrovnalostí príp. vymyslených údajov, objednávku automaticky stornujeme.

 

Odoslanie objednávky 

O odoslaní objednávky budete informovaní e-mailom. Doba dodania tovaru sú v priemere 3 pracovné dni, expedujeme do 24 hodín. Čo sa týka ČR doba dodania je do 7 pracovných dní. 

 

Storno objednávky

Nakoľko pracujeme a expedujeme rýchlo je možnosť zrušiť každú objednávku do 1 hodiny od jej záväzného potvrdenia, a to telefonicky alebo e-mailom na infopromees@gmail.com stačí napísať meno, e-mail a číslo objednávky, ktorú si želáte zrušiť.

  

Vrátenie tovaru 

Podľa zákona č. 108/2000 Z.z. § 12 ods 1 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má zákazník nárok na vrátenie tovaru do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zákazník svoje právo na vrátenie tovaru uplatňuje e-mailom alebo telefonicky. Po prijatí tovaru na našej adrese v stanovenej lehote 14 pracovných dní budú peniaze za tovar zaslané bankovým prevodom na účet zákazníka do 14 pracovných dní. Tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom neporušenom obale. 

 

Dodacia lehota 

do 3 pracovných dní, expedujeme do 24 hodín. Čo sa týka ČR doba dodania je do 7 pracovných dní. 

 

Poštovné a balné 

Poštovné a balné je vo výške 2,99 € Slovenskou poštou, dá sa zvoliť aj možnosť dopravy kuriérom za 4,99 €. Čo sa týka ČR na dobierku je poštovné 6,99 €.

 

Reklamácia a záruka

Prípadnú reklamáciu vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou v súlade s platným právnym postupom. Kupujúci je povinný tovar po svojom prevzatí skontrolovať tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je nám kupujúci povinný okamžite hlásiť. Za vady vzniknuté prepravcom nezodpovedáme. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonom stanovená 24 mesačná záruka, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

- vady vzniknuté bežným používaním, 

- nesprávnym použitím výrobku, 

- nesprávnym skladovaním. 

 

Postup pri reklamácii:

1. Informujte nás telefonicky, e-mailom na infopromees@gmail.com alebo písomne - následne Vám bude zaslaný reklamačný formulár, ktorý zašlete spolu s tovarom na našu adresu

2. Tovar zašlite doporučene (nie na dobierku) na našu adresu 

PROMEES

P.O.BOX 86

017 01 Považská Bystrica

 

Vašu reklamáciu vybavíme najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. 

 

Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch, a to najmä údaje, ktoré sú potrebné na realizáciu objednávky kupujúceho.

 

Záverečné ustanovenia 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.5.2016. PROMEES si vyhradzuje právo zmeny obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.